KLIMREK

KLImaatMaatregelen mét Economische Kansen op het landbouwbedrijf

KLIMREK - KLImaatMaatregelen mét Economische Kansen op het landbouwbedrijf

In dit project werken ILVO, Innovatiesteunpunt en VITO vier jaar lang samen aan een klimaattraject voor melkveehouders, varkenshouders, en akkerbouwers met aardappelen in het teeltplan. Hiervoor gaat een klimaatconsulent 'de boer op' met een gerichte klimaatscan en klimaatkoers om de landbouwers te ondersteunen bij het overstappen naar een meer klimaatvriendelijke en klimaatrobuuste bedrijfsvoering waarbij het gemak voor de landbouwer en de economische haalbaarheid ook in rekening worden gebracht.

De klimaatscan is een bedrijfsspecifieke doorlichtingstool die duidelijk maakt waar de klimaatimpact van het bedrijf ligt. We ontwikkelen per sector een klimaatscan op basis van een levenscyclusanalyse (LCA) waarmee de klimaatconsulent bij de landbouwer langsgaat om de nodige data te verzamelen. Vervolgens komt de consulent langs om maatregelen met doorgerekende scenario's voor te stellen en te bespreken. Tegelijk wordt een kosten-batenanalyse opgemaakt om ook de economische haalbaarheid in te schatten. 

In de klimaatkoers gaat de klimaatconsulent samen met de landbouwer op zoek naar de klimaatmaatregelen die het bedrijf het meest klimaatvriendelijk en/of klimaatrobuust maken. Hierbij is er ook aandacht voor de praktische haalbaarheid. De consulent zorgt verdere ondersteuning en begeleiding bij het toepassen van de klimaatmaatregelen op het bedrijf. 

De deelnemende landbouwers worden jaarlijks opgevolgd om zo meerdere klimaatmaatregelen te nemen en de persoonlijke evolutie in kaart te brengen. Ze leren ook van collega's door middel van lerende netwerken. 

De ontwikkeling van het klimaattraject gebeurt in co-creatie met verschillende stakeholders om het traject zo correct, gebruiksvriendelijk en gedragen mogelijk te maken. 

Link naar website
Naar top