Innovatieve veehouderijconcepten varkenshouderij

Innovatieve en circulaire mens- en diervriendelijke varkenshouderijconcepten met lage milieu- en klimaatimpact.

Het doel van dit project is het ontwikkelen van verschillende toekomstgerichte innovatieve varkenshouderijsystemen, gunstig voor milieu, klimaat en gezondheid en welzijn van mens en dier (stikstof, fosfor, ammoniak, broeikasgassen, geur, fijn stof, etc…), met focus op productiesystemen die het sluiten van kringlopen bevorderen waarbij zowel hoogtechnologische concepten als lage input en kringloopproductiesystemen aan bod komen.

De concepten worden uitgewerkt, geanalyseerd en geëvalueerd volgens een Reflexief Interactief Ontwerp proces. Deze aanpak bestaat uit 3 aspecten die tegelijkertijd lopen, namelijk:

  1. het ontwerpen van innovatieve, circulaire bedrijfsconcepten die een antwoord bieden op de diverse milieu-, klimaat-, gezondheid- en welzijnsdoelstellingen voor de varkenshouderij;
  2. analyseren en beoordelen van de ontwikkelde bedrijfsconcepten en de verschillende gehanteerde strategieën en technieken voor hun meerwaarde in relatie tot milieu, klimaat, gezondheid en welzijn en
  3. communiceren en interageren met de relevante stakeholders zoals varkenshouders, stallenbouwers, enz. over de innovatieve bedrijfsconcepten.
Naar top