Innovatieve veehouderijconcepten melkveehouderij

Het doel van deze studie was het ontwikkelen van verschillende toekomstgerichte innovatieve veehouderijsystemen voor (melk)vee. Die bedrijfsconcepten kunnen gunstig zijn voor het milieu, het klimaat en de gezondheid en het welzijn van mens en dier.

Opzet

Het doel van deze studie was het ontwikkelen van verschillende toekomstgerichte innovatieve veehouderijsystemen voor (melk)vee. Die bedrijfsconcepten kunnen gunstig zijn voor het milieu, het klimaat en de gezondheid en het welzijn van mens en dier (stikstof, fosfor, ammoniak, broeikasgassen, geur, fijn stof, enz …). Innovatie interpreteren we systemisch; ruimer dan de klassiek technologische zin. Innovatie ligt in de bedrijfsvoering, maar is ook ruimtelijk en sociaal.

Resultaten

In een gefaseerde aanpak werden na een eerste bevraging van de adviesgroep 10 basisconcepten voorgesteld. Die werden in navolgende fases samengevoegd tot 5 concepten. Uiteindelijk zijn 2 concepten doorgerekend op deze 4 vlakken:

  1. Economisch
  2. Ecologisch
  3. Ruimtelijk
  4. Dierenwelzijn & maatschappelijk verantwoord ondernemen

De twee bedrijfsconcepten van de toekomst voor melkveehouders die de studie aanreikt, zijn: melkveehoutboer en melkveestromenboer.

De melkveehoutboer past agroforestry toe op het melkveebedrijf. Het concept combineert boomgewassen die een vermarktbaar product opleveren, zoals noten of fruit, met houtkanten die de landschappelijke kwaliteit en biodiversiteit verhogen, en die als voeder en/of schaduw voor het rundvee kunnen dienen.

De melkveestromenboer richt zich op het opwaarderen van (rest)stromen binnen zijn melkveebedrijf, waaronder voer, melk, mest en andere hulpbronnen. Dit concept is gebaseerd op het idee van circulaire landbouw, waarbij efficiënt gebruik van hulpbronnen en minimalisatie van afval centraal staan.

Link naar website
Naar top