Impact van ventilatie op ammoniak en geuremissies uit varkensstallen

Doctoraat: Ammoniak -, en vooral geuremissies uit de varkensstal verlagen door aangepast te ventileren

Doctoraat: Ammoniak -, en vooral geuremissies uit de varkensstal verlagen door aangepast te ventileren.

 
De intensieve varkenshouderij heeft qua emissies van ammoniak, geur, broeikasgassen en fijn stof te maken met EU-richtlijnen en regionale regelgeving. Om de Europese emissieregelgeving toe te passen zijn zogenaamde Best Beschikbare Technieken (BBT) beschreven, maar in veel gevallen zijn die vrij kostelijk, complex, of slechts op één polluent werkend (of zelfs negatief werkend op andere emissies). 


Varkenshouders zoeken goedkopere en gemakkelijk te beheersen emissiereductietechnieken, die hun reeds toegepaste BBT’s (zoals emissiearme stalbouwconcepten) kunnen aanvullen. Het doctoraatsonderzoek van Raphael Tabase richtte zich op het verminderen van luchtemissies door aangepast te ventileren in varkensstallen met UFAD (Under Floor Air Distribution), een concept dat in twee derden van de recente Vlaamse varkensstallen zit. 

Klik hier verder voor het persbericht rond dit doctoraat.

Naar top