Guste en dragende zeugen - AEA V-3.5 Groepshuisvestingsysteem, zonder strobed en met schuine putwanden in het mestkanaal (emitterend mestoppervlak max. 0,55m² en toepassing rooster met verhoogde mestdoorlaat)

De ammoniakemissie wordt beperkt door verkleining van het emitterend mestoppervlak tot maximum 0,55m² en door gebruik van rooster met verhoogde mestdoorlaat. 

Link naar website
Naar top