Guste en dragende zeugen - AEA V-3.3 Koeldeksysteem 115% koeloppervlak

De ammoniakemissie uit de mest wordt beperkt door de laag mest bovenin het mestkanaal te koelen met 
behulp van drijvende koelelementen. Als koelvloeistof wordt opgepompt grondwater gebruikt.

Link naar website
Naar top