Geur

WAT IS GEUR?

Geur ontstaat wanneer stoffen via de lucht verspreid worden door een bron, zich daarna in de lucht verder verspreiden en vervolgens waargenomen worden door de menselijke neus.

Van sommige stoffen is slechts een zeer lage dosis nodig om ze te kunnen waarnemen, van andere stoffen ligt de waarneembare dosis hoger.

Men onderscheidt 9 geurcategorieƫn, gaande van uiterst aangenaam (1) over neutraal (5) tot uiterst onaangenaam (9).

WAAROM IS GEUR EEN PROBLEEM?

Men spreekt van geurhinder wanneer mensen:

  • een geur in hun leefomgeving herhaaldelijk als onaangenaam ervaren,
  • zich niet op een eenvoudige manier kunnen onttrekken aan deze waarneming,
  • die geur aanzien als een negatieve invloed op hun welzijn

Bij geurhinder gaat het dus niet over een momentopname, maar wel om een hindergevoel door herhaaldelijke blootstelling aan bepaalde geurstoffen.

HOE ONTSTAAT GEUR?

Geurhinder begint bij de emissie van chemische verbindingen door een bron. De ernst van het probleem is afhankelijk van verschillende factoren zoals de aard en hoeveelheid van de geĆ«mitteerde stoffen. 

HOE KAN EMISSIE GEREDUCEERD WORDEN?

Op de dag van vandaag bestaat er geen standaardrecept om geurproblemen op te lossen. Wel kan je door een aangepast bedrijfsmanagement of bepaalde geuremissiemaatregelen de overlast beperken.

Naar top