Geiten ouder dan 1 jaar (vleesproductie) - PAS G-1.1 Beweiden in combinatie met leegstand en lege mestopslag in de stal

De ammoniakemissie per dierplaats per jaar uit de stal wordt gereduceerd door de dieren gedurende een bepaalde periode van het jaar onbeperkt (24h/24h) te laten weiden. Voorwaarde is dat de stal en de mestopslag in de stal gedurende deze periode volledig vrij zijn van dieren en van mest. 

Link naar website
Naar top