Fokstieren en overig rundvee ouder dan 2 jaar - PAS R-7.1b Beweiden in combinatie met leegstand in ingestrooide rundveestallen

De ammoniakemissie per dierplaats per jaar uit de stal wordt gereduceerd door de dieren gedurende een bepaalde periode van het jaar onbeperkt (24h/24h) te laten weiden. Voorwaarde is dat de stal of stalafdeling waarvoor de maatregel wordt ingeroepen gedurende deze periode volledig vrij is van dieren.

Link naar website
Naar top