Fijn stof

WAT IS FIJN STOF?

Fijn stof is een verzamelnaam voor in de lucht zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer (of 0,000 001 meter, heel fijn dus). Fijn stof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling.

Er is een verschil tussen de emissies en de concentraties van fijn stof. Met emissies wordt de uitstoot van fijn stof door bronnen (verkeer, landbouw, industrie,...) bedoeld. De concentraties in de buitenlucht worden bepaald door die uitstoot en de weersomstandigheden. Als er bijvoorbeeld weinig wind is, dan blijven de stofdeeltjes laag bij de grond en is de concentratie daar hoog.

Voor fijn stof zijn er luchtkwaliteitsnormen.

WAAROM IS FIJN STOF EEN PROBLEEM?

Fijn stof is bij inademing schadelijk voor de gezondheid.  Men denkt dat de kleine stofdeeltjes ontstekingsreacties initiĆ«ren in het ademhalingsstelsel en zo de zuurstofopname verminderen. Dit is zowel voor de landbouwer als voor de dieren en omwonenden een probleem.

HOE ONTSTAAT FIJN STOF?

Fijn stofdeeltjes kunnen zowel door menselijke activiteit ontstaan alsook van natuurlijke bronnen komen.

Het meest gekende voorbeeld van fijn stof is de uitstoot in het verkeer, maar ook veel veebedrijven veroorzaken uitstoot van stof. Dit komt voornamelijk door stro en gedroogde mest in de stallen.
Vooral pluimvee- en varkensbedrijven kunnen veel stofuitstoot hebben. Dit stof kan (ultra)fijn stof (tot PM10) zijn of bestaan uit grotere deeltjes. 

HOE KAN EMISSIE GEREDUCEERD WORDEN?

De uitstoot van fijn stof terugdringen is belangrijk om de gezondheid te beschermen, maar het is zeker niet evident. Er zijn verschillende technieken die zorgen voor een gedeeltelijke reductie van fijn stof bij pluimvee- en varkensbedrijven. Onder andere luchtwassers, mestdroging, warmtewisselaars en andere fijn stofreducerende maatregelen kunnen de uitstoot doen dalen. Uiteraard is het bij fijn stof  ook belangrijk dat de landbouwer zichzelf beschermt tijdens het werken in de stal. Dit kan bijvoorbeeld door het gebruik van een mondmasker.

Naar top