FIE AEMON

Flagship Innovation Experiment: Ammonia Emission Monitoring

Het Flagship Innovation Experiment: Ammonia Emission Monitoring (FIE AEMON) maakt deel uit van een groot Europees project, SmartAgriHubs, dat gaat over digitalisering in de landbouw en duurzame landbouw. 

Het hoofddoel van de FIE AEMON is het ontwikkelen van een NH3-emissie- en klimaatmonitoring- en –controletechniek. Dit zowel voor natuurlijk als voor mechanisch geventileerde stallen. Met deze technieken wil men een geoptimaliseerd binnenklimaat verkrijgen in combinatie met een zo laag mogelijke emissie.

Emissie inschattingen zullen gericht zijn op ammoniak met een mogelijke uitbreiding naar broeikasgassen. Voor de klimaatmonitoring wordt gekeken naar parameters zoals CO2, NH3, temperatuur en relatieve vochtigheid.

Deze nieuwe techniek zal landbouwers inzicht geven in de kwaliteit van hun stalklimaat en in de stalemissies. Het huidige gebrek aan kennis leidt vaak tot overventilatie in natuurlijk geventileerde stallen, mogelijks resulterend in vermijdbare emissies. Daartegenover staat dat mechanisch geventileerde bedrijven in koude periodes vaak ondergeventileerd worden, mogelijks resulterend in een suboptimale luchtkwaliteit. Met een monitoringsysteem kan de landbouwer hierin alvast beter onderbouwde beslissingen nemen.

Indien de ontwikkelingen binnen dit project leiden naar een betaalbaar en algemeen toepasbaar systeem, zou het ingezet kunnen worden als een systeem waarmee landbouwers hun effectieve ammoniakemissies kunnen aantonen. Op die manier kunnen landbouwers die inspanningen doen om hun emissies zo laag mogelijk te houden beloond worden voor deze inspanningen. Daarnaast zou het leveranciers van stalsystemen en –inrichtingen in staat stellen om de prestaties van innovatieve technieken op gebied van stalklimaat en emissies te kunnen inschatten.

Link naar website
Naar top