Emissies

Overzicht

Ammoniak

Ammoniak of NH3 is een kleurloos gas dat bestaat uit stikstof en waterstof. Landbouw, en dan vooral de veeteelt, is de belangrijkste bron van de Vlaamse ammoniakuitstoot.

Broeikasgassen

Broeikasgassen zijn gassen die van nature in de atmosfeer aanwezig zijn. Het natuurlijk broeikaseffect zorgt voor een evenwichtige temperatuur op onze aarde. Door menselijke activiteiten komen er echter extra broeikasgassen in de atmosfeer terecht.

Fijn stof

Fijn stof is een verzamelnaam voor in de lucht zwevende deeltjes die kleiner zijn dan 10 micrometer (of 0,000 001 meter, heel fijn dus). Fijn stof bestaat uit deeltjes van verschillende grootte, herkomst en chemische samenstelling.

Geur

Geur ontstaat wanneer stoffen via de lucht verspreid worden door een bron, zich daarna in de lucht verder verspreiden en vervolgens waargenomen worden door de menselijke neus.

Contact

Vemis

Adres
Ieperseweg 87 , 8800 Rumbeke-Beitem
Tel.
051 27 32 00
info@vemis.be
Website
www.vemis.be
Naar top