Emissiemeetcampagne melkveestallen uit de startblokken

Artikel
Datum  03.05.2022
Het meten van ammoniakemissies van melkveestallen is, omwille van het open karakter van deze stallen, een grote technische uitdaging. ILVO heeft hiervoor een innovatieve meetmethode ontwikkeld op haar eigen ILVO melkveestal.

Het meten van ammoniakemissies van melkveestallen is, omwille van het open karakter van deze stallen, een grote technische uitdaging. ILVO heeft hiervoor een innovatieve meetmethode ontwikkeld op haar eigen ILVO melkveestal en nam de afgelopen weken een belangrijke nieuwe horde in dit onderzoek. Alle beschikbare meet- en randapparatuur werd verplaatst van de ILVO melkveestal naar een praktijkstal. Een echt huzarenstukje, want het gaat om 30 luchtsnelheidssensoren, 3 windvanen, 7 verzamelleidingen (geconnecteerd met een gasanalyser) , 4 open pad lasertoestellen en 2 sensoren om windschermhoogte te registreren.

Figuur 1: (links) Ultrasone luchtsnelheidssensoren die een verticaal luchtprofiel opmeten en (rechts) een filter aangesloten op een verzamelleiding

Momenteel worden een aantal kwaliteitscontroles uitgevoerd op de nieuw verzamelde dataset. We meten de windsnelheden en -richtingen op 30 locaties verspreid over de stalopeningen. Via een berekening worden de ingaande en uitgaande luchtdebieten bepaald. Het uitgaande luchtdebiet moet zo goed mogelijk overeenstemmen met het ingaande luchtdebiet. Bij een te grote afwijking op deze luchtbalans, klopt er iets niet en moet de meetopstelling bijgestuurd worden.

Daarnaast worden ook twee types van ammoniak bemonsteringsmethodes met elkaar vergeleken: (1) concentraties gemeten met een verzamelleiding aangesloten op een gasanalyser en (2) concentraties bepaald met een open pad laser.

Na het succesvol beëindigen van de kwaliteitscontroles zullen langdurige en intensieve emissiemetingen uitgevoerd worden in 4 Vlaamse melkveestallen. Deze meetcampagne wordt uitgevoerd in opdracht van het beleidsdomein Omgeving en heeft verschillende doelen. Het moet, onder andere, leiden tot een voorstel van meetprotocol voor de bepaling van de emissie van melkveestallen én ons inzichten verschaffen in de variaties van ammoniakemissies van deze stallen.

Naar top