Econutri

Hoe bereiken we een verminderde uitspoeling van nitraat, stikstof en fosfor, een betere controle van stikstofverliezen door ammoniakvervluchtiging, en lagere broeikasgasemissies afkomstig van de landbouwsector, zowel bij plantaardige als dierlijke productie? Deze vragen trachten we in het onderzoeksproject ECONUTRI (een Innovation Action project) te beantwoorden, specifiek door op de natuur gebaseerde nieuwe oplossingen, aangepast aan een holistisch concept, te optimaliseren, te valideren en te demonstreren. ILVO leidt Werkpakket 4 (WP4) dat gaat over op de natuur gebaseerde technologie├źn die de uitstoot van broeikasgassen en ammoniakemissies verminderen.

ILVO voert op zijn Varkenscampus experimenten uit naar het effect van snelle mestverwijdering en het gebruik van ureaseremmers op de ammoniak- en broeikasgasemissies. De OTICE-monitoringstool wordt uitgebreid met een emissieberekeningstool en wordt getest tijdens de experimenten in de Varkenscampus. Verder ontwikkelen we in samenwerking met een private partner aanpassingen aan een mestverspreider om de ammoniakemissie te verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de bodemverbetering.

Meer info kan je terugvinden via deze link: Econutri (econutri-project.eu)

Naar top