DUVAKI

Duurzaamheidsscan als opstap naar een duurzame varkens - en vleeskuikenhouderij

Hoe kunnen we vleesvarkens- en vleeskuikenshouders adviseren om hun bedrijf duurzamer te maken, rekening houdend met de trade-off’s voor andere parameters? Doel is om dit te verwezenlijken via het maken van een duurzaamheidsscan, die in staat is om van een individueel bedrijf de mogelijkheden te duiden qua sociale en ecologische duurzaamheid én economisch verduurzaming. Het resultaat van de scan is dus een voorstel van goedgekozen mogelijke maatregelen op bedrijfsniveau. Naast bedrijfsspecifieke ondersteuning mikt dit project ook op nieuwe inzichten in generieke aandachtspunten richting een duurzame productie in de gehele vleesvarkens- en vleeskuikenssector.

We ontwikkelen een wetenschappelijk onderbouwde duurzaamheidsscan bestaande uit een duurzaamheidsanalyse, benchmarkmodule en oplijsting van verbeterpaden op maat van het bedrijf. De scan wordt opgemaakt in nauw overleg met de sector. In een testfase met 10 bedrijven per diersoort en een validatiefase met 30 bedrijven per diersoort evalueren en optimaliseren we de scan, zodat de succesvolle implementatie van de duurzaamheidsscan in de praktijk kan gebeuren. We stimuleren de adoptie van de scan door landbouwers en de sector te ondersteunen tijdens en na het project en dat via overleg, het uitwerken van valorisatietrajecten, kennisdeling en – disseminatie met de sector.

Naar top