Demoproject Goed GeRUND

Het demoproject “Goed GeRUND” wil landbouwers informeren over ammoniakemissie in de rundveehouderij en het beleid dat rond dit thema gevoerd wordt.

Het demoproject “Goed GeRUND” wil landbouwers informeren over ammoniakemissie in de rundveehouderij en het beleid dat rond dit thema gevoerd wordt.

In het kader van dit project worden verschillende desktopstudies en artikels geschreven rond de ammoniakproblematiek. De Vlaamse overheid publiceerde een lijst met emissiereducerende maatregelen die zij erkent, namelijk de PAS-lijst. Met Goed GeRUND worden twee demoruimten opgezet waarin deze technieken gedemonstreerd worden. Ook worden landbouwers via verschillende lerende netwerken gevraagd om mee na te denken over de thematiek en daarover bij te leren.

Goed GeRUND wordt getrokken door vier partners: Innovatiesteunpunt, ILVO, Hooibeekhoeve en Agentschap Natuur en Bos. Het partnerschap is samengesteld op basis van een analyse van welke partijen een gefundeerde bijdrage kunnen leveren aan de realisatie van de geformuleerde doelstellingen.

Link naar website
Naar top