Demoproject Goed GePASt

Goed GePASt beoogt als doelgroep de rundveehouders, meer specifiek bedrijven die reductietechnieken moeten aanwenden, om hun vergunning te kunnen hernieuwen. De projectpartners willen, net als in Goed GeRUND, de doelgroep sensibiliseren en informeren

Ammoniakemissie kan leiden tot vermesting en verzuring van de bodem waardoor ecologische processen en natuurlijke kringlopen verstoord worden. Om dit tegen te gaan, keurde Vlaanderen in 2014 onder impuls van Europa de instandhoudingsdoelstellingen (IHD) goed.

Om de instandhoudingsdoelstellingen te kunnen behalen, zou de ammoniakemissie zoveel mogelijk ingeperkt moeten worden. Dit zou moeten lukken met behulp van een Programmatische Aanpak Stikstof of kortweg PAS. Omdat een groot deel van de ammoniakemissie afkomstig is van de veehouderij, zal deze sector de gevolgen van het PAS zwaar voelen. 

Enkele jaren geleden werd een PAS-lijst opgemaakt met maatregelen die landbouwers konden gebruiken om hun ammoniakemissie terug te dringen. het werd echter snel duidelijk dat veel erkende PAS-maatregelen niet zonder meer ge├»mplementeerd kunnen worden. Om te kijken waar de knelpunten net zitten en hoe ze opgelost kunnen worden, startte het Innovatiesteunpunt samen met Inagro, ILVO en de Hooibeekhoeve Goed GePASt op.

Goed GePASt beoogt als doelgroep de rundveehouders, meer specifiek die bedrijven die reductietechnieken moeten aanwenden, om hun vergunning te kunnen vernieuwen. De projectpartners willen, net als in Goed GeRUND, de doelgroep sensibiliseren en informeren rond de problematiek en de PAS-technieken en -maatregelen. Daarnaast is het ook de bedoeling dat er vier technieken van de huidige PAS-lijst gekozen worden en dat problemen voor implementatie in kaart worden gebracht. Daarna zal er met behulp van allerlei belanghebbenden op zoek gegaan worden naar oplossingen voor deze problemen. Deze oplossingen zullen gedemonstreerd worden op verschillende proef- en praktijkbedrijven.

Link naar website
Naar top