Convenant Enterische Emissies Rundvee (CEER)

Gepubliceerd op maandag 24 okt 2022 om 06:00
Het convenant Enterische emissies rundvee dient als instrument om, in samenwerking met de brede agrovoedingsketen, de vooropgestelde taakstelling te behalen en in te vullen met werkbare en technisch, economisch en functioneel haalbare maatregelen.

Het Vlaams Energie - en Klimaatplan 2021-2030 dat op 9 december 2019 werd goedgekeurd, ambieert 35% broeikasgasreductie ten opzichte van 2005. Onze Vlaamse land - en tuinbouwsector streeft hierin naar een reductie van haar broeikasgasuitstoot met 25% ten opzichte van 2005 (tegen 2030).

Met het Convenant Enterische Emissies Rundvee 2019-2030 engageerden 15 organisaties zich om de enterische methaanemissies tegen 2030 met 19% te verminderen ten opzichte van 2005. Het convenant Enterische emissies rundvee dient als instrument om, in samenwerking met de brede agrovoedingsketen, de vooropgestelde taakstelling te behalen en in te vullen met werkbare en technisch, economisch en functioneel haalbare maatregelen.

Onlangs werden enkele nieuwe maatregelen toegevoegd.

Je kan al de maatregelen hier terugvinden.

Naar top