Boost pocketvergisting en nabewerking

Met dit demoproject wensen we in te zetten op kennisverspreiding naar de veehouderij om aan de hand van pocketvergisting hun bedrijf meer zelfvoorzienend te maken van energie en kunstmest en daarmee ook hun milieu-impact te reduceren.

De veehouderij staat momenteel voor hete vuren. Vanwege het conflict tussen Rusland en Oekraïne zijn zowel de energieprijzen als de kunstmestprijzen de hoogte ingeschoten. Nochtans zijn er reeds technieken beschikbaar om toe te passen op het landbouwbedrijf dat hen in staat stelt om meer zelfvoorzienend te worden. Pocketvergisting is een techniek die reeds in 2011 in Vlaanderen werd uitgerold bij hoofdzakelijk melkveebedrijven. De techniek kan echter ook geïmplementeerd worden in de varkenssector. Kleinschalige vergisting of pocketvergisting is een techniek waarmee je bedrijfseigen biomassastromen kan vergisten (hoofdzakelijk monomestvergisting) om op het eigen landbouwbedrijf hernieuwbare energie te produceren. Een warmte-krachtkoppeling (WKK) zal door verbranding van biogas energie produceren onder de vorm van elektriciteit en warmte. Vanwege wat kinderziekten in de beginjaren kreeg het imago van pocketvergisting echter een deuk.

Verdere nabewerking van mest of digestaat vergt een extra investering, maar waardeert de mest wel op tot een meer hoogwaardige meststof met een hogere bemestingsefficiëntie. In principe creëer je dus kunstmest uit je eigen mest. Volgens de wetgeving vallen deze herwonnen meststoffen echter wel nog onder dierlijke mest. Vandaar zijn deze nabewerkingstechnieken nog niet alom bekend.

Met het demoproject wensen we daarom in te zetten op (vernieuwde) bewustmaking van deze innovatieve technieken. De huidige markt creëert een ideaal momentum om de voordelen van de technieken uit te lichten en objectief weer te geven waar deze technieken voor staan en precies doen. Mocht dit leiden tot een opgeflakkerde interesse bij de landbouwer, dan willen we ze binnen dit project verder ondersteunen op de verschillende vlakken: de praktische (aandachtspunten bij uitbating), economische (rendabiliteit op maat van het bedrijf) en juridische (administratieve) aspecten. Door hierop in te zetten, wensen we de veehouderij uitgebreid in te lichten over de mogelijkheden op hun bedrijf om ze meer zelfvoorzienend te maken van energie en kunstmest en daarmee ook hun milieu-impact te reduceren. Wat de milieu-impact exact kan zijn op vlak van de stikstofproblematiek, zal worden bekeken in kader van een mogelijke PAS-maatregel.

Naar top