Boeren met buren - communiceren met je buur(t)

Brochure
Datum  04.10.2013

In het sterk verstedelijkt Vlaanderen zijn wonen, werken, ondernemen en ontspannen nauw met elkaar verweven. De verspreide inplanting van de Vlaamse land- en tuinbouwbedrijven tussen de woonzones en hun veelal intensief karakter zorgen ervoor dat boeren en tuinders veel meer dan vroeger aandacht moeten hebben voor de impact van hun bedrijfsvoering en hun toekomstplannen op hun omgeving. Het is belangrijk om een goed draagvlak te creëren bij buurtbewoners en andere betrokken partijen. Een goede relatie met de buurt en een goede voorbereiding en planning van een project zijn van belang. Communicatie en participatie zijn hierbij sleutelwoorden.

Met de uitgave van de brochure “Boeren met buren” willen het Innovatiesteunpunt, Inagro, ILVO en UGent aan de hand van praktijkgetuigenissen en tips bijdragen toe een goede communicatie tussen boeren en buren.

Brochure communicatie_Finaal.pdf2,5 Mb(pdf)

Naar top