BlesPigs - Beheersen Luchtkwaliteit en Emissies bij Stalsystemen

Staltechnieken en managementtools voor de reductie van geur- en fijn stofemissies in de Vlaamse varkenshouderij

Het project wil oplossingen aanreiken door het ontwikkelen, beschikbaar stellen en ingang doen vinden van passende staltechnieken en managementtools voor de reductie van geur- en fijn stofemissies uit zowel bestaande als nieuwe stallen. Hiervoor wordt ingezet op

(1) ventilatietechnieken als belangrijkste preventieve maatregel,

(2) technieken voor luchtbehandeling als noodzakelijke end-of pipe oplossing

(3) technieken voor luchtgeleiding buiten de stal als belangrijk deel van de oplossing voor de Vlaamse situatie


De leverbaarheden van het project passen in de overtuiging dat de ‘stal van de toekomst’ nood heeft aan innovatieve, bewezen, betaalbare, gemakkelijk te implementeren en eenvoudig te bedrijven techniekcombinaties voor emissiereductie van geur, fijn stof en ammoniak. Deze vernieuwende aanpak vanuit techniekcombinaties uit zich ook bij de ontwikkeling van end-of-pipe technieken die nu worden gezien als integrale onderdelen van een stalconcept, eerder dan pure ‘add on’ systemen.Het project beoogt een brede acceptatie en implementatie van de technieken en managementtools als valabele en nuttige bedrijfstechnieken. Deze verandering bij de doelgroepbedrijven wordt inherent gestimuleerd door de ernst en omvang van de geurproblematiek, maar evenzeer door de kwaliteit van de projectleverbaarheden en –activiteiten. Zo zorgt het project voor representatieve en goed onderbouwde technieken en reductiestrategieën die aantrekkelijk zijn voor de veehouder en ook aanvaard kunnen worden door de overheid.

Activititeiten

Naar top