Biggen - AEA V-1.6 Gedeeltelijk rooster vloer met een water - en mestkanaal, ev. voorzien van schuine putwanden

De ammoniakemissie wordt beperkt door verkleining van het emitterend mestoppervlak per dierplaats door sturing van het mestgedrag en het eventueel toepassen van een waterkanaal en/of schuine putwand(en) in het mestkanaal.

Link naar website
Naar top