Biggen - AEA V-1.5 Volledig rooster met water - en mestkanalen, ev. voorzien van schuine putwanden, emitterend mestoppervlak kleiner dan 0,1m²

De ammoniakemissie wordt beperkt door verkleining van het emitterend mestoppervlak per dierplaats door het toepassen van water- en mestkanalen.

Link naar website
Naar top