Biggen - AEA V-1.3 Gescheiden afvoer van mest en urine door middel van hellende mestband (hokoppervlakte max 0,35m²)

De ammoniakemissie wordt beperkt door de mest en urine op te vangen op een mestband die zich onder de roosters bevindt. Omdat de mestband zowel in dwarsrichting als in lengterichting schuin is opgesteld, wordt de urine continu uit de stal afgevoerd. De mest wordt uit de stal verwijderd doordat de mestband minstens 10 keer per dag wordt afgedraaid.

Link naar website
Naar top