Biggen - AEA V-1.2 Ondiepe mestkelders met water - en mestkanaal (hokoppervlakte max 0,35m²)

De ammoniakemissie wordt beperkt door verkleining van het emitterend mestoppervlak. Aan de voorkant van het hok bevindt zich een smal waterkanaal en aan de achterkant wordt de mest opgevangen in een breed mestkanaal, beide voorzien van een rooster met verhoogde mestdoorlaat.

Link naar website
Naar top