Geurbeoordelingskader

Wetgeving
Datum  15.06.2021
Aangepaste beoordeling geurhinder bij veehouderijen bij vergunningverlening

In het verleden heeft de toenmalige afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) een maatregelenkader opgemaakt voor de beoordeling van geurhinder bij vergunningsaanvragen van varkens- en pluimveehouderijen. In recente arresten oordeelde de Raad van State dat voor de beoordeling van geurhinder afkomstig van varkens- en pluimveeveehouderijen de methodologie uit het Richtlijnenboek Landbouwdieren gebruikt moet worden. Om te komen tot rechtszekere vergunningen is deze beoordeling daarom aangepast. 

Naar top