Is het gras groener aan de overkant van de grens?

Artikel
Datum  02.05.2022

In Vlaanderen kunnen maatregelen uit de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen (AEA-lijst) en de PAS-lijst in een vergunningsaanvraag worden opgenomen om de nodige ammoniakreductie te behalen.

Daarnaast kijken we reikhalzend uit naar nieuwe technieken die hoge reductiecijfers halen. Omdat er in Nederland heel wat centen in onderzoek en metingen gestoken wordt, is het maar logisch dat we ook daar ons licht eens opsteken. Toch moeten we dit met de nodige voorzichtigheid doen!

Sbv-innovatie Nederland

Met de subsidie brongerichte verduurzaming (Sbv) wil de Nederlandse overheid de innovatie in nieuwe integrale brongerichte  emissiereducerende maatregelen stimuleren. Via deze subsidieregeling kunnen veehouders hun ideeën verder ontwikkelen, onderzoeken en uitmeten. In de eerste twee oproepen zijn maar liefst 47 projecten goedgekeurd voor verdere ontwikkeling. Op deze website vindt u een overzicht van deze projecten. Enkele van deze projecten en ideeën zijn intussen gebouwd en worden doorgemeten, en staan zelfs al op de Rav-lijst.

Rav-lijst

De Rav-lijst is een bijlage van de Regeling ammoniak veehouderij in Nederland en bevat per diercategorie verschillende stalsystemen. Elk stalsysteem krijgt een stalbeschrijving met de bijhorende emissiefactoren.

Ook innovatieve stalsystemen kunnen een erkenning krijgen om op de Rav-lijst te komen, hoewel slechts met een voorlopige emissiefactor. Nadat de innovatieve stalsystemen zijn doorgemeten, wordt de emissiefactor bijgesteld naar een definitieve emissiefactor. Aangezien de periode van metingen enkele jaren in beslag kan nemen, duurt het best lang vooraleer een definitieve emissiefactor wordt toegekend. Ook in de periode van die metingen zijn er conceptstalbeschrijvingen opgemaakt, maar staan ze niet op de Rav-Lijst. Zolang dat niet het geval is, kan het stalsysteem ook in Nederland niet algemeen gebruikt worden.

Conclusie

Op de Rav-lijst in Nederland staan zowel stalsystemen met definitief vastgestelde emissiefactoren en met voorlopige emissiefactoren. Dit verschil is niet altijd op het eerste zicht duidelijk, maar als er geen stalbeschrijving is toegevoegd, dan kan het stalsysteem ook in Nederland niet algemeen gebruikt worden. Het zou niet de eerste keer zijn dat een voorlopige emissiefactor na metingen naar beneden wordt bijgesteld. Dus … we moeten de Rav-lijst en zijn emissiefactoren met enige voorzichtigheid bekijken.

Mei 2022, Katrien Boussery (Departement Landbouw en Visserij)

Artikel VEMIS - Nieuwe stalsystemen NL28-04-2022.pdf185,8 Kb(pdf)

Naar top