ANB Richtsnoeren bij instructie stikstof (versie mei 2021)

Wetgeving
Datum  11.05.2021
ANB Richtsnoeren bij de toepassing van het tussentijds kader voor ammoniakemissies veroorzaakt door veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties.

Na de verspreiding van de ministriële instructie stikstof op 2 mei heeft het ANB de richtsnoeren bij toepassing van het tussentijds kader voor ammoniakemissies veroorzaakt door veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties bekendgemaakt. 

Downloads

Naar top