ANB Richtsnoeren bij instructie stikstof (versie juli 2022)

Wetgeving
Datum  01.07.2022
Update ANB Richtsnoeren bij de toepassing van het tussentijds kader voor ammoniakemissies veroorzaakt door veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties.

De richtsnoeren voor de beoordeling van de effecten van ammoniakemissies van veehouderijen en mestverwerkingsinstallaties werden in juli 2022 bijgesteld.

Naar top