VEMIS studiedag

Locatie

ILVO Plant
Caritasstraat 39 , 9090 Melle

Op 24 maart 2023 in de namiddag wordt een VEMIS studiedag georganiseerd waarin we het Vlaams onderzoek rond luchtemissies bij veehouderij in de kijker willen zetten. De studiedag zal doorgaan in het Auditorium van ILVO Plant 39 (Caritasstraat 39 in Melle).

We starten om 12u met een broodjeslunch om vervolgens van start te gaan om 12u45 tot omstreeks 17u.

Inschrijven voor deze activiteit is verplicht. Gelieve in te schrijven vóór maandag 20 maart.

Het aantal plaatsen is beperkt. Indien volzet, gelieve een mail te sturen naar info@vemis.be om op de reservelijst te komen. 

Inhoud

Op wetgevend vlak zijn er in Vlaanderen heel wat bepalingen rond emissies. De wetgeving is erop gericht om de impact van emissies op de gezondheid en het milieu te verminderen en de luchtkwaliteit te verbeteren. De nood aan oplossingen is dus groot. Het Vlaams emissieonderzoek richt zich onder andere op het meten en analyseren van emissies. In het verleden is al heel wat onderzoek gedaan naar emissies in Vlaanderen. Dit onderzoek heeft geleid tot een beter inzicht in de hoeveelheden en de samenstelling van de emissies afkomstig uit de veehouderij. Welk onderzoek is in het verleden gebeurd en met welk onderzoek zijn we vandaag bezig. Met welke meetmethoden wordt er vandaag gewerkt en welke meetmethoden kunnen er in de (nabije) toekomst gebruikt worden. Welke emissie reducerende maatregelen werden in het verleden reeds onderzocht en welke onderzoek loopt momenteel.

Programma

12.00uOntvangst met broodjes
12.45uIntroductieBart Naeyaert, West-Vlaams gedeputeerde voor land – en tuinbouw
12.50uHoe emissies bepalen?
 

Dat veestallen emissies uitstoten wisten we al. Het bepalen van de exacte uitstoot van stallen blijft echter een uitdaging. Geen twee stallen zijn gelijk en ook de tijd blijft niet stilstaan. En tóch willen we weten welke maatregelen een impact hebben op de emissies en hoeveel. In Vlaanderen zijn verschillende opstellingen opgezet die ons kunnen helpen om emissies te onderzoeken en maatregelen te vergelijken. In dit blok gaan we dieper in op de mogelijkheden die ze hiermee bieden, maar ook op de struikelblokken en aandachtspunten bij het meten en vergelijken van emissies.

 
 •      Stikstofoplossingen onderzoeken op kleine en grote schaal: mestcontainers en PAS-stallen – Jonas Vandicke (ILVO)
 •      Stalinfrastructuur en concentratiemetingen van ammoniak op Hooibeekhoeve – Nick Rutten (Provincie Antwerpen – Hooibeekhoeve)
 •      Emissiemetingen bij pluimvee op het Proefbedrijf Pluimveehouderij – Kris De Baere (Provincie Antwerpen – Proefbedrijf pluimveehouderij)
 •      Meten van dieremissies: van basisonderzoek naar de praktijk – Nico Peiren (ILVO)
 •      Meten van geur- en fijn stof concentraties in veestallen – Loes Laanen (ILVO)
 •      Metingen op stalniveau: is emissiemonitoring de toekomst? – Chari Vandenbussche (ILVO)
14.15uWat mag je emitteren?Katrien Boussery, Departement Landbouw & Visserij
 

Zowel op Europees niveau als Vlaams niveau worden doelstellingen vooropgesteld om de emissies te beperken en te reduceren. We overlopen deze doelstellingen voor methaan, geur en ammoniak en de impact voor de landbouwer.

14.45uPauze
15.15uHoe kan je emissies reduceren en resultaten uit vorige projecten
 

Vemis presenteert de laatste resultaten uit het emissieonderzoek in Vlaanderen, voor verschillende sectoren en verschillende types emissies. Daarnaast krijgt u ook een update rond verschillende vormen van innovatiesteun.

 
 •      Van onderzoek naar maatregelen in het Convenant Enterische Emissies Rundvee – Nico Peiren (ILVO)
 •      Resultaten uit het onderzoek van de PAS-stallen – Karen Goossens (ILVO)
 •      Klimrek - Klimaatscan varkens - Anne-Sophie Sacré (ILVO)
 •      Hoe emissies reduceren bij pluimvee? Maatregelen getest op het Proefbedrijf. – Kris De Baere (Provincie Antwerpen Proefbedrijf Pluimveehouderij)
 •      Innovatie, broodnodig in PAS-oplossingen – Stijn Bossin (Boerenbond)
16.30uJouw mening? – Lieven Louwagie, Provincie West-Vlaanderen
17.00uNetwerkmoment

Inschrijven is verplicht, zie knop bovenaan rechts.

Organisatie

VEMIS
Ieperseweg 87 , 8800 Rumbeke-Beitem
Website
http://www.vemis.info/

Content

Naar top