Aangepaste beoordeling geurhinder bij veehouderijen bij vergunningverlening vanaf 15 juni 2021

Gepubliceerd op donderdag 10 jun 2021 om 14:46
Toe te passen geurbeoordelingskader vanaf 15 juni 2021

In het verleden heeft de toenmalige afdeling Milieuvergunningen van het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) een maatregelenkader opgemaakt voor de beoordeling van geurhinder bij vergunningsaanvragen van varkens- en pluimveehouderijen. In recente arresten oordeelde de Raad van State dat voor de beoordeling van geurhinder afkomstig van varkens- en pluimveeveehouderijen de methodologie uit het Richtlijnenboek Landbouwdieren gebruikt moet worden. Om te komen tot rechtszekere vergunningen is deze beoordeling daarom aangepast. 

Naar top