IWT BLES goedgekeurd

Vanaf 1 oktober start er een nieuw grootschalig project rond de emissieproblematiek in de intensieve veehouderij. Het betreft meer specifiek een IWT landbouwtraject met als titel: “Staltechnieken en managementtools voor de reductie van geur- en fijn stofemissies in de Vlaamse varkenshouderij – Beheersen Luchtkwaliteit en Emissies bij Stalsystemen (BLES)”.

Bij de vergunningverlening zijn er momenteel tal van discussiedossiers op vlak van geur, en dit vooral door het ontbreken van een passend maatregelen-kader voor zowel bestaande als nieuwe stallen. Het project wil hiervoor oplossingen aanreiken door het ontwikkelen, beschikbaar stellen en ingang doen vinden van passende staltechnieken en managementtools voor de reductie van geur- en fijn stofemissies. Hiervoor wordt ingezet op drie sporen: (1) ventilatietechnieken als belangrijkste preventieve maatregel, (2) technieken voor luchtbehandeling (bv. luchtwassers) als noodzakelijke end-of pipe oplossing en (3) technieken voor luchtgeleiding buiten de stal (bv. windsingels) als belangrijk deel van de oplossing voor de Vlaamse situatie. Daarnaast wordt ook het potentieel nagegaan van relevante techniekcombinaties vanuit de overtuiging dat de ‘stal van de toekomst’ nood heeft aan innovatieve, bewezen, betaalbare, gemakkelijk te implementeren en te bedrijven technieken. Deze vernieuwende aanpak vanuit techniekcombinaties uit zich ook bij de ontwikkeling van vernieuwende end-of-pipe technieken die integraal deel uitmaken van een stalconcept, eerder dan pure ‘add on’ systemen zoals momenteel gangbaar.
De valorisatieaanpak van het project voorziet van bij de start in diverse acties op vlak van kennisvertaling, -verspreiding en –implementatie. Hiertoe wordt voorzien in een praktijkgerichte aanpak waarbij de geselecteerde technieken voor emissiereductie zoveel mogelijk getest en ontwikkeld worden bij praktijkbedrijven. Er wordt ook er een kennisdatabank ontwikkeld met een info-loket dat wordt geïntegreerd met de www.VEMIS.be website. Andere acties betreffen o.a. het organiseren van seminaries, lerende netwerken, demonstraties, geuraudits en enquêteringen.
Het project voorziet ook technische dienstverlening en de begeleiding van innovatietrajecten. Hiervoor worden testplatformen voor ventilatietechnieken en technieken voor luchtbehandeling ontwikkeld op het nieuwe varkenscomplex van ILVO. Deze kunnen productontwikkeling ondersteunen van toeleverbedrijven van emissiereducerende technieken en ventilatiesystemen, stallenbouwers, veevoederbedrijven,… Er zal ook nauw worden samengewerkt met de overheid als essentiële schakel om te kunnen komen tot oplossingen voor de primaire sector, alsook met studiebureaus die de veehouder begeleiden in hun bedrijfsvoering.

Het projectconsortium bestaat uit ILVO (eenheden Technologie en Voeding en DIER), Universiteit Gent (vakgroep Duurzame Organische Chemie en Technologie), Inagro en Innovatiesteunpunt.
Het betreft een vierjarig project met een totale begroting van ongeveer 1.200.000 euro waarvan 90% wordt gedragen door het IWT en 10% door een 15-tal VEMIS partners.