Een geurscan op het varkensbedrijf

 

Vergunningsprocedures durven wel een keer moeilijk te verlopen, omdat (grote) varkensstallen maatschappelijk gevoeliger liggen. Voor de aanpak van geuremissies kan men verschillende geurreducerende technieken toepassen, zoals bijvoorbeeld luchtwassystemen, maar het kan ook interessant zijn om even stil te staan bij het management op het bedrijf.

 

 

 

In het kader van het ADLO-project ‘Hoe geuremissies beheersen’ werd door Inagro en Innovatiesteunpunt een geurscan ontwikkeld. Experten van het ILVO en UGent hielpen mee aan deze tool. Met de geurscan wordt een grondige analyse van een aantal staltechnische parameters gemaakt, maar er worden ook een aantal punten van het management van dichterbij bekeken. Doel is om een aantal technisch, maar zeker ook financieel haalbare verbeterpunten te detecteren. Een geurscan kan een toegevoegde waarde hebben in een dossier voor hervergunning of vergunning van uitbreiding.

Momenteel wordt de geurscan nog uitgetest op een beperkt aantal bedrijven waarna die ook op andere bedrijven kan uitgevoerd worden. Wie interesse heeft voor het uitvoeren van een geurscan, kan contact opnemen met Inagro (tine.degroote@inagro.be, 051/27 33 81) of Innovatiesteunpunt (stijn.bossin@innovatietsteunpunt.be, 016/28 61 37).