Themadag Euregio Scheldemond ‘Van stal tot akker: de link tussen intensieve veehouderij en akkerbouw’