Kennisopbouw en -verspreiding inzake luchtemissies in de veehouderij.

Vemis

Vemis

Werking, projecten, leden, …
Kennisplatform

Kennisplatform

Emissies en reducerende maatregelen
Diensten

Diensten

Labo en adviesdienst

VEMIS is een consortium dat werkt aan kennisopbouw rond luchtemissies in de veehouderij. De organisatie van VEMIS bestaat uit verschillende leden en een kerngroep. Daarnaast is er ook een platformwerking.

Door de kerngroepleden werd een programma met gewenste maatregelen opgesteld, dat via concrete projecten en onderzoeksinitiatieven kan ingevuld worden.

Op het kennsiplatform wordt informatie gegeven over de verschillende luchtemissies, het ontstaan ervan, het beleid rond deze emissies, ….

Daarnaast worden ook een aantal reducerende technieken per emissie voorgesteld.

VEMIS zorgt voor een goede dienstverlening via het olfactometrisch labo en de adviesdienst luchtemissies.

Door in te schrijven op de nieuwsbrief wordt u steeds op de hoogte gehouden van nieuwe ontwikkelingen.